ข้อตกลงในการใช้บริการทำเว็บไซต์Website Development Services Agreement

 • การแก้ไขการออกแบบภายหลัง

  หากลูกค้า (ผู้รับการบริการ) ต้องการแก้ไขการตกแต่งหน้าเว็บในบางส่วน ทางผู้ให้บริการ จะแก้ไขให้ฟรี ประมาณเดือนละไม่เกิน 2 ครั้ง หากเกินกว่านั้น ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตามตกลง.

 • หน้าแรก (Homepage)

  หน้าแรก (หน้าหลักของเว็บไซต์) หมายถึง หน้าที่เปิดเว็บ หรือโดเมนเข้ามา แล้วจะเจอหน้าหลัก ซึ่งเป็นหน้าที่แสดงรายละเอียดโดยสรุปของภาพรวมเว็บไซต์.

 • หน้าแสดงสินค้า หรือ บริการ (Products/Services)

  เป็นหน้าสำหรับการแสดงสินค้า หรือ บริการ โดยทางผู้ให้บริการได้จัดทำโปรแกรมเสริม (Plug-in) ไว้ให้กับลูกค้าใช้งานฟรี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบได้ด้วยตัวเอง.

 • หน้าหน้าแสดงผลงาน (Portfolio)

  เป็นหน้าสำหรับรวบรวมผลงานที่ต้องการจะจัดแสดง โดยทางผู้ให้บริการได้จัดทำโปรแกรมเสริม (Plug-in) ไว้ให้กับลูกค้าใช้งานฟรี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถผลงานที่ต้องการเข้าไปในระบบได้ด้วยตัวเอง.

 • หน้าบทความ-ข่าวสาร (Blog)

  เป็นหน้าสำหรับการแสดงบทความ-ข่าวสาร (ไม่ได้รวมถึงเขียนบนความให้) โดยทางผู้ให้บริการได้จัดทำโปรแกรมเสริม (Plug-in) ไว้ให้ลูกค้าเขียนบนความข่าวสารเข้าไปในระบบได้ด้วยตัวเอง.

 • หน้าข้อมูลการติดต่อ (Contact Form)

  ผู้ให้การบริการจะออกแบบหน้าข้อมูลการติดต่อให้ โดยใช้ข้อมูลการติดต่อ เช่น สถานที่ เลขที่ตั้ง อาคาร ชื่อถนน หมายเลขซอย เขต แขวง จังหวัด รหัสไปรษณี เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ แผนที่ และข้อมูลติดต่อทาง social network, นอกจากนั้นลูกค้าสามารถขอให้ผู้ให้บริการทำการติดตั้งโปรแกรมเสริม (Plug-in) ส่วนนี้ได้ฟรี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถรับข้อมูลผ่านฟอร์มของเว็บไซต์ได้อัตโนมัต.

 • หน้าอื่นๆ

  หากลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนหน้า จากหน้าที่กำหนด เพื่อแสดงข้อมูลอื่นๆ สามารถเปลี่ยนได้ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ให้บริการก่อน โดยอาจคิดราคาเพิ่มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของของหน้าเว็บไซต์นั้นๆ

 • การเพิ่มเว็บไซต์ 2 ภาษา

  การเพิ่มเว็บไซต์ 2 ภาษา มีค่าบริการเพิ่ม 60% จากค่าบริการของแผนบริการที่ผู้รับการบริการได้ตกลงที่จะใช้บริการในแผนบริการนั้น ๆ

 • การเพิ่มโปรแกรมเสริม (Plug-in)

  การเพิ่มโปรแกรมเสริม เช่น ปลั๊กอินการแชทบนหน้าเว็บ ลูกค้าขอให้ผู้บริการให้ติดตั้งให้ลูกค้าได้ฟรี โดยลูกค้าสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมเสริมได้ที่ Web Plugins

 • การชำระค่าบริการ

  ในการชำระค่าบริการ ผู้รับบริการจะต้องจ่ายค่ามัดจำให้กับผู้ให้บริการเป็นจำนวนงาน 60% ของค่าบริการทั้งหมด และชำระค่าบริการ 40% ภาพหลังจากที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น *หรือขึ้นอยู่กับการตกลง

Website Designราคาเริ่มต้นที่ 25,000 THB

 • Domain + Hosting (SSL) + E-mail
 • เว็บไซต์ 1 ภาษา รองรับทุกอุปกรณ์
 • ให้คำปรึกษาการทำ SEO
 • ติดตั้งโปรแกมเสริมฟรี (Plug in)
 • เพิ่มหน้าเว็บไซต์สูงสุด 15 หน้า
 • บริการหลังการขาย
  การให้คำปรึกษา + แก้ไขข้อมูล
 • ต่ออายุบริการ 8,000 บาท / ปี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

ติดต่อสอบถามการบริการ

ไลน์แอด: javasci โทรศัพท์: 091 497 9641 อีเมล์: info@kraphu.com เว็บไซต์: https://www.kraphu.com/web-design