เกี่ยวกับเรา

Kraphu เป็นผู้ให้บริการออกแบบและดูแลเว็บไซต์ รวมถึงการทำการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจต่างๆ โดยผู้เขียนจะให้บริการลูกค้าในรูปแบบของบุคคลธรรมดา เนื่องจากมีความสะดวก ยืดหยุ่นมากกว่าในการให้บริการ.

ประสบการณ์ของผู้เขียน เริ่มจากการทำงานในบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ ในตำแหน่ง Software Engineer รับผิดชอบงานหลักในการออกแบบ ดูแล ระบบซอฟท์แวร์ และเว็บไซต์ให้กับองค์กรทั้งของรัฐ และ เอกชนมากมาย เช่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต, บริษัทซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่ ฯลฯ.

หลังจากนัั้น ผู้เขียนได้มีโอกาสทำงานในสายงานด้านการตลาดให้กับโรงแรม ในตำแหน่ง Digital Project Manager ซึ่งรับผิดชอบงานในส่วนของการประสานงานขาย และ งานทางด้านการทำการตลาดออนไลน์ให้กับโรงแรมต่างๆกว่า 30 โรงแรม.

สไตล์การทำงานเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบ / ดูแลเว็บไซต์

ผู้เขียนได้เคยมีโอกาสนำระบบงาน CMS มาติดตั้งให้กับลูกค้า เพราะลูกค้าต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยตัวเอง อีกทั้ง CMS ส่วนใหญ่มีเทมเพลตและปลั๊กอินมากมายให้ใช้ฟรี (ตอนนั้นผู้เขียนก็เห็นด้วย เนื่องจากคิดว่าจะได้มีเวลาให้บริการลูกค้าในส่วนอื่นๆ)

ปัญหาที่พบคือ แม้ว่า CMS หลายตัวเช่น WordPress จะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย แต่ก็ต้องการความรู้ด้านเทคนิคของลูกค้าเพื่อใช้ในการปรับแต่ง ซึ่งเอาเข้าจริง ลูกค้าหลายคนไม่มีเวลาที่จะศึกษาจนสามารถใช้งานได้จริง โดยหากเป็นเว็บไซต์ที่รับชำระเงินด้วยแล้ว จะมีปัญหาตามมามากมาย ถึงกับต้องมานั่งรื้อระบบทำใหม่กันเลยทีเดียว.

ผู้เขียนจึงไม่นำ CMS มาทำเว็บไซต์ให้กับลูกค้า หากลูกค้าต้องการแก้ไขเว็บไซต์ ผู้เขียนจะใช้วิธีติดต่อกับลูกค้าและแก้ไขเว็บไซต์ให้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีความถูกต้อง และรวดเร็วมากกว่า นอกจากนั้นผู้เขียนได้พัฒนาโปรแกรมเสริมต่างๆไว้ให้ลูกค้าไว้ใช้งานฟรีด้วย.

20 Over 20 years of experience
100 Over 100 websites created
100% custom designs, no templates