Who is behind the work?

Find out there

Our Design-Build Process

 • Meet พูดคุยเพื่อให้รู้จักตัวตนของลูกค้าอย่างดีที่สุด และทราบความต้องการ ลักษณะของธุรกิจ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้จัดทำได้ข้อมูล เพื่อนำไปออกแบบเว็บไซต์ให้ถูกใจลูกค้า และถูกต้องกับธุรกิจ
 • Plan ขั้นตอนต่อไปก็คือการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจะใส่ลงไปในเว็บไซต์ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ สินค้าหรือบริการ รวมถึงรูปภาพต่างๆ หลังจากนั้นจึงทำการเรียบเรียงเนื้อหาให้เรียบร้อยและเป็นหมวดหมู่
 • Web Design & Dev เริ่มออกแบบเว็บไซต์จากข้อมูลที่ได้มา โดยใช้ Wireframe เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และ แก้ไขเว็บไซต์ ก่อนจะจัดทำเว็บไซต์ตามรูปแบบที่กำหนด
 • Testing & Launch ทดสอบระบบก่อนขึ้นใช้งานจริง เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นทางผู้จัดทำจะวางแผนร่วมกันกับลูกค้าในการเปิดตัวและให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอดกระบวนการ
 • Maintenance หลังส่งมอบงาน ทางผู้จัดทำจะช่วยดูแล และ แก้ปัญหาการใช้งานผ่านช่องทาง Line Chat / E-Mail ซึ่งหากมีการแก้ไขข้อมูลบ่อย ทางผู้จัดทำมีบริการดูแลอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์รายเดือน สำหรับลูกค้าที่ไม่มีคนดูแลเว็บไซต์
 • Website Design

  พัฒนาเว็บไซต์เชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจและบริการ เปลี่ยน 'ผู้เข้าชมเว็บ' ธรรมดาๆ ให้กลายเป็น 'ลูกค้า'

 • E-commerce & SEO

  กระตุ้นยอดขาย ฟื้นฟูธุรกิจ ให้เว็บไซต์และธุรกิจของคุณ ติดอันดับของ Google ได้อย่างยั่งยืน

 • IoT Solutions

  ยกระดับการบริหารจัดการ ทำให้เกิดการตัดสินใจในการดำเนินการต่าง ๆ ได้แม่นยำได้มากขึ้น